NCBiR Inteligentny Rozwój 2014-2020

FUndusze Europejskie — Inteligentny rozwój
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W ramach Konkursu Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe do programu NCBiR Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Evionica Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację

prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie zasadniczo ulepszonego mobilnego rozwiązania aplikacyjnego służącego do automatycznego wyważania statków powietrznych.

Celem projektu jest stworzenie zasadniczo ulepszonego mobilnego rozwiązania w strukturze aplikacyjnej służącego do automatycznego wyważania statków powietrznych. Wypracowane w projekcie rozwiązanie zostanie wzbogacone o nowe funkcjonalności, nowe trendy w obszarze UX oraz elementy sztucznej inteligencji. Dzięki wdrożeniu przedmiotu rozwiązania, dotychczasowy proces polegający głównie na pracy ludzkiej o charakterze manualnym (wymiana dokumentacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu wyważania samolotu) ulegnie pełnej automatyzacji.

Kolejną funkcjonalnością prezentowanego rozwiązania ma być nie tylko wyważenie statku powietrz. zgodnie z wymaganiami technicznymi ujętymi w certyfikacie typu statku powietrznego i wymogami operacyjnymi operatora lotniczego, ale przede wszystkim wyważenie statku powietrznego w sposób optymalny, tj. tak by samolot w locie zużył jak najmniej paliwa, które jest głównym kosztem w lotnictwie, a którego redukcja zużycia jest zwykle jednym z głównych założeń biznesowych każdego z operatorów.

Funkcjonalność wpływa również w sposób znaczący na okoliczność redukcji uwalniania CO2 do atmosfery poprzez optymalizację spalania ilości paliwa przez statki powietrzne w trakcie wykonywanych przez nie lotów.

Projekt zostanie zrealizowany w 3 etapach obejmujących badania przemysłowe (etapy 1 i 2) oraz prace rozwojowe (etap 3). Rezultatem projektu będzie mobilna aplikacja służąca do optymalizacji procesu wyważania statku powietrznego, zarówno dla samolotów pasażerskich, jak i cargo, zapewniająca:

  • możliwość wygenerowania dokumentu określającego rzeczywisty załadunek samolotu oraz położenie środka ciężkości;
  • arkuszu załadunku i wyważenia (ang. loadsheet);
  • bezpieczeństwo całości procesu;
  • automatyzacja opartą o aplikację;
  • wyeliminowania czynnika błędu ludzkiego;
  • uniwersalność — aplikacja będzie mogła być uruchomiona na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Głównymi odbiorcami rozwiązania będą obecni (linie lotnicze, porty lotnicze i pryw. przewoźnicy) i przyszli klienci Spółki.

  • Wartość projektu: 5 340 475 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 3 925 065 zł